ETİK

Değerlere ilişkin kurallar bütünü oluşturmak.

SORUMLULUK

 Kuruma ve paydaşlara karşı yükümlülükleri yerine getirmek.

ETKİLİLİK

Doğru işi yaparak hedeflere ulaşmak.

ADANMIŞLIK

Tutkuyla yoğunlaşmak.

ÖĞRENME

Bilgiyi sürekli hale getirmek.